Üdvözöllek a Fórumban!

TeszVesz.hu
TeszVesz.hu fórum
TeszVesz.hu
can_use_fancy_js != 0">
X   Központi üzenet
(Az üzenet 2 másodperc múlva bezáródik)
Regisztrációs feltételek és szabályok
A regisztráció folytatásához el kell fogadnod az alábbiakat:
I. A FÓRUMOK

A Teszvesz szakmai fóruma elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a Teszvesz szolgáltatásaival, az online aukciós adásvétellel és a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat.

Kérünk minden felhasználót, hogy hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett tegye közzé! A teszvesz.hu fórumain létrehozott topikok és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra.


II. NEM MEGENGEDETT TEVÉKENYSÉGEK


1. Saját vagy mások személyes adatainak (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, közösségi oldalon lévő profil, VOIP elérhetőség [pl. Skype], bankszámla szám, stb) közzététele vagy erre felhívó hozzászólások megjelentetése.

2. Az agresszív, gúnyolódó vagy ingerült hangvételű, trágár, közízlést sértő, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, olvashatóságát, illetve akadályozza annak megfelelő használatát (beleértve a feleslegesen többszörözött írásjeleket, a tömegesen beszúrt üres sorokat, a tiszta nagybetűs írásmódot, az alapértelmezettől jelentősen eltérő indokolatlan szín, betűméret és egyéb kiemelés használatot, továbbá az utólagos módosítással kiürített hozzászólásokat is). Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás, valamint a magyar nyelv és helyesírás szabályainak durva és folyamatos figyelmen kívül hagyása.

3. Mások szidalmazása, vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználókat sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzájuk köthető hozzászólás, amely alpári vagy személyeskedő tartalmú. A Teszvesz fórumain nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a fórumból azonnal kizárásra kerülnek. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által leírtakat, a moderátoroktól kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik a jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben a Teszvesz moderátorai és ügyfélszolgálata jogosultak dönteni a kért hozzászólás(ok) esetleges törléséről.

4. Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése. A politikai, etnikai és vallási kérdések általánosságban is kerülendőek.

5. Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topik vagy hozzászólás, amely terméket (beleértve a hozzászóló saját aukcióit is), szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű topikok illetve hozzászólások törlésre kerülnek.
Kiemelten felhívjuk a figyelmet a piactér szabályzatának ezen pontjára: "A szerzői jogvédelem alatt álló termékeknek (CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, könyvek, kották, illetve egyéb hang- és adathordozók) kizárólag az eredeti példányát lehet aukción meghirdetni. A másolt, hamisított termékek kereskedelmét a törvény bünteti és a Teszvesz piacterén is tilos!"
Ebből következően a fórumon közzétett hozzászólásokban nem megengedett az ilyen termékekről szóló eszmecsere!

6. Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.

7. A Dante International Kft és különösen a www.teszvesz.hu aukciós oldal működésével kapcsolatos nem publikus belső információk, üzleti titkok közzététele - függetlenül a megszerzés módjától.

8. A hozzászólások valóságtartalmáért a Teszvesz semmilyen felelősséget nem vállal, ha azonban egy adott hozzászólás saját - vagy más - jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indokolás nélkül törölheti. A Teszvesz saját belátása szerint szabadon rendelkezik a fórumon közzétett hozzászólásokkal. A hozzászólás közzétételével a fórumozó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek rendszeren belüli tárolására, törlésére, módosítására vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.

9. A Teszvesz a fórumok moderátorára ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat eltávolítsák, amelyek megsértik a jelen szabályzat bármely pontjában foglaltakat. A szabálytalan hozzászólásokkal együtt értelemszerűen törlésre kerülnek a rájuk érkezett válaszok is (lánctörlés) - ezért is kérjük, szabálytalan hozzászólásra ne reagáljon. Ha egy vagy több topikba rövid időn belül nagy számú szabálytalan hozzászólás érkezik, akkor a moderátorok preventív céllal határozatlan időre lezárhatják az érintett topikokat. A moderátorok jogosultak továbbá saját belátásuk szerint, a szabálytalanság súlyát és esetleges ismétlődő jellegét figyelembe véve a szabálytalanul eljáró felhasználók írási és olvasási jogosultságát határozott vagy határozatlan időre felfüggeszteni, illetve a további hozzászólások megjelenését előzetes jóváhagyáshoz kötni.

10. Ha egy kitiltott felhasználó más néven visszatér a fórumra, akkor az új felhasználóneve automatikusan kizárásra kerül, az ezen a néven írt hozzászólásait egyidejűleg eltávolítjuk. A felhasználónevet érintő bármely korlátozás érvényesíthető az adott fórumozó minden további felhasználónevére is.

III. TOVÁBBI TUDNIVALÓK ÉS ALAPELVEK

1. A fórum – online, nyilvános, prompt – jellegéből adódóan a hivatalos ügyfélszolgálati levelezéshez képest egy szabadabb, kötetlenebb, közvetlenebb műfaj. Ha problémájára inkább hivatalos választ szeretne kapni, akkor kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a Kapcsolatfelvétel menüponton keresztül. A fórumon az esetek nagy részében szintén megkaphatja a megfelelő választ, ugyanakkor annak hangneme lehet kötetlenebb és kevésbé hivatalos, melyet adott esetben a moderátor a személyes véleményével, javaslatával is kiegészíthet. A moderátorok a nap nagy részében jelen vannak a fórumon, de ez nem jelent állandó felügyeletet és azonnali válaszadást. A fórum műfajából adódóan egy-egy hozzászólásra gyakran elsőként más fórumozók reagálnak, melyet a moderátorok szükség esetén saját hozzászólásban kiegészíthetnek, helyesbíthetnek vagy megfelelőnek ítélt tartalom esetén szó nélkül elfogadhatnak (tehát, a moderátorok nem feltétlenül reagálnak a más fórumozók által már helyesen megválaszolt kérdésekre). A moderátorok a nem megfelelő hangnemben vagy tartalommal írt hozzászólásokra a fórum szabályzatának betartatása érdekében adhatnak határozott, kevésbé udvarias, rendreutasító választ is – mindezt természetesen a kulturált társalgás keretein belül.

2. A fórumozásra is az általában, az emberekkel való társalgás normál illemszabályai az érvényesek, csak ez az interneten még fontosabb, mert hiányzik többek között a személyes kontaktus, a testbeszéd és a hangszín.

3. Akárcsak az élet más területein, itt is bölcs dolog először csak figyelni, visszaolvasni és a fórumozók kultúrájához szokni. A régebbi hozzászólásokban leírtakat ne vegye készpénznek, ezek tartalmazhatnak elavult, aktualitásukat veszített információkat. Ebből következően kérjük, ne reagáljon 30 napnál régebbi hozzászólásokra. Az oldal és a szabályok folyamatosan változnak, fejlődnek, ezért lényeges ügyekben mindig járjon utána az aktuális helyzetnek.

4. Kérjük, más fórumozóknak írt válaszában NE idézzen teljes moderátori hozzászólásokat! Ez egyrészt megtévesztő lehet, másrészt a teljes tudásbázis ismerete nélkül nincs garancia a helyes, témához illő felhasználásra. A moderátori-ügyfélszolgálati sablonok használata tehát csak a moderátorok számára megengedett.

5. Érdemes szem előtt tartani, hogy a fórumozó is ember (beleértve a moderátorokat is), akinek életkora, személyisége, szokásai, nyelvezete teljesen eltérő lehet.

6. Hozzászólás előtt a témának megfelelő topik(ok)ban érdemes visszaolvasni 1-2 napot vagy a keresés funkció használatával rákeresni az adott kérdésre. Így elkerülhető, hogy olyasmit kérdezzen, amit mások már többször leírtak és ebből következően röviddel utánuk a megfelelő válasz is megtalálható. Tehát, kérjük olvassa is a fórumot, ne csak írjon!

7. A megválaszolt hozzászólásból kizárólag annyit idézzen, amennyi a válasz megértéséhez szükséges. A sok idézet elnyomja a saját mondanivalót, a kevés pedig érthetetlenné teszi a rá adott választ.

8. Ne küldjön el rövid időn belül több hozzászólást ugyanabban a témában! Ha szükséges a már elküldött hozzászólást valamivel kiegészíteni, akkor néhány percig lehetőség van a hozzászólások szerkesztésére. Egyszerre több hozzászólásra is reagálhat az "idézet" gombok használatával, így válasza egyben jelenik majd meg. Azonos tartalmú hozzászólását ne helyezze el egyszerre több topikba vagy ugyanabba a topikba többször is (flood, duplikáció), csak a témának leginkább megfelelő helyre egy példányban! A topik témájától idegen hozzászólásokat a moderátor törölheti vagy áthelyezheti. Ne sürgesse a válaszadást azzal, hogy változatlan vagy hasonló tartalommal megismétli a hozzászólását!

9. A hozzászólásokba kép vagy link beszúrására nincs lehetőség.

10. Az eltérő magánvélemények, Teszveszen kívüli viták nem tartoznak a Vatera fórumaira, kizárólag személyesen reagáljon ezekre vagy egy külső fórumon kerüljön sor az eltérő véleménycserére. (Ha esetleg mégis érdekelheti a Teszvesz fórumozókat, a vita végén az eredményt moderátori jóváhagyás után összesítve meg lehet jelentetni).

11. A fórum nem a szabálytalan aukciók jelzésére való. Ha ilyesmit kíván bejelenteni, azt megteheti a terméklapon található "Szabálytalan aukció? Értesítsen!" linkre kattintva, vagy a Kapcsolatfelvétel menüponton keresztül.

12. Mások tulajdonságait és magánügyeit ne észrevételezze, az önétől eltérő véleményt és stílust fogadja megértően.

13. Nem szabad indulatos hozzászólásokat írni, provokatív szövegekre ne válaszoljon. Ha ilyennel találkozik, akkor kérjük jelezze a moderátornak, aki indokolt esetben megteszi a szükséges intézkedéseket. Aludjon egyet, mielőtt érzelmektől fűtött választ küldene egy hozzászólásra.

14. A Teszvesz Fórumain nem kívánatos témának minősül a piactér szabályainak kijátszásáról, más felhasználók megkárosításának módszereiről, az esetleges kiskapukról és trükközésekről folytatott eszmecsere. Ezzel ötletet adhat másoknak, kérjük ne tegye!

15. Más aukciós vagy hirdetési oldalak reklámozása, nevük és jellemzőik említése kerülendő. Közérdekű weboldalak (pl. postai díjszabások) linkjei közölhetőek.

16. Közkívánatra az emotikon (smiley) választékot jelentősen bővítettük. Kérjük, hozzászólásaikban ezeket mértékkel használják. Az egy hozzászólásban történő öncélú tömeges beszúrásuk kerülendő, szélsőséges esetben a moderátorok témarombolásnak minősíthetik.

17. Személyes avatar feltöltésére a fórum Vezérlőpultjában van lehetőség. Avatar a galéria bármely mappájából választható, kivétel a "Szemelyes" mappa, mely az egyes fórumozók privát avatarjait tartalmazza. Az így feltöltött személyes avatarok használatára csak az igénylő jogosult!
Nem megengedett elérhetőséget, tiltott önkényuralmi jelképet, pornográf vagy egyéb közízlést sértő, más felhasználókat sértő vagy kifigurázó, kereskedelmi és reklám jellegű, szerzői vagy jogi oltalom alá eső képek feltöltése.
Tiltott kép feltöltése vagy más felhasználók személyes avatarjának jogosulatlan felhasználása esetén a moderátorok törölhetik az avatart vagy annak lecseréléséig korlátozhatják az illető fórumozó írási jogát.

18. A hozzászólásokat, széles közönség olvassa és azok esetlegesen archiválva vannak, ezért csak olyan hozzászólást jelentessen meg amit mások előtt is vállal akár több évvel később is.

A jelen szabályzatban közzétett alapelvek következetes be nem tartása a Teszvesz fórumokról való teljes kitiltást vonja maga után!